Chủ đề: Phụ kiện máy làm mát

Phụ kiện máy làm mát dân dụng SYMPHONY – Ấn Độ

Như cấu tạo máy làm mát bằng quạt hơi nước Ấn Độ gồm bộ phận chính: bảng mạch điều khiển, điều khiển từ xa, máy bơm nước, giàn lạnh tấm làm mát cooling pad, động cơ quay cánh quạt hút không khí nóng đi qua giàn lạnh thổi ra không khí mát, motor swing – động cơ quay cửa gió còn gọi là tút năng…

Bảng mạch điều khiển:

Bảng mạch điều khiển máy làm mát symphony Ấn Độ

Video hướng dẫn tháo và thay mạch điều khiển

Remote điều khiển từ xa

Remote điều khiển máy làm mát từ xa

Máy bơm nước

Mặt trước máy bơm nước trong máy làm mát bằng quạt hơi nước SYMPHONY

Phụ kiện máy bơm nước trong máy làm mát bằng quạt hơi nước Symphony

Mặt sau máy bơm nước trong máy làm mát bằng quạt hơi nước SYMPHONY

Mặt sau phụ kiện máy bơm nước trong máy làm mát bằng quạt hơi nước Symphony

Giàn lạnh tấm làm mát cooling pad

Giàn lạnh tấm làm mát cooling pad
Xem thêm tại tấm làm mát công nghiệp cooling pad

Động cơ quay cánh quạt

Motor động cơ quay cánh quạt máy làm mát bằng quạt hơi nước SYMPHONY

Motor động cơ chính trong phụ kiện máy làm mát bằng quạt hơi nước SYMPHONY

Motor swing đảo gió

Motor swing đảo gió máy làm mát bằng quạt hơi nước symphony

Các phụ kiện máy làm mát bằng quạt hơi nước khác

Phụ kiện máy làm mát bằng quạt hơi nước
Các phụ kiện máy làm mát bằng quạt hơi nước khác

Quí khách tìm mua phụ kiện máy làm mát bằng quạt hơi nước liên hệ Bình Ngân JSC

Liên hệ bình ngân jsc

Mua máy làm mát bằng quạt hơi nước xem báo giá quạt hơi nước không phun sương

Cho điểm bài viết